Minggu, 26 Desember 2010

HARI RAYA HINDU BALI (sesuai lontar Sundarigama) PART 1


1.      WUKU SINTA
1)      Senin Pon Sinta ( Soma Ribek )
Keterangan              :        merupakan hari suci bagi Sang Hyang Sriamerta ( Dewa Kesuburan/Kemakmuran) yang beryoga di lumbung, tempat penyimpanan beras, di pelinggih Gedong Sri di Pura Desa/Bale Agung
Larangan                    :       
-          Menjual padi
-          Menumbuk padi
-          Tidur di siang hari
Sesajen                      :        nyahnyah, geti-geti geringsing, raka pisang mas beserta canang wangi-wangi
Makna                        :        untuk membangkitkan kesadaran umat dalam memahami hakikat batin sebagai sumber pencerahan jiwa yang suci dengan memuja Sang Hyang Pramana . Umat  juga diharapkan benar-benar sadar  dan tidak boleh bermalas-malasan
                                               Soma berarti “bulan” dan Ribek berarti “yang sempurna memenuhi diri setiap umat”
                                               Jadi Soma Ribek bermakna agar umat memiliki kearifan,kebijaksanaan,kelembutan,keramahan seperti sifat bulan.

2)      Selasa Wage Sinta (Sabuh Mas)
Keterangan              :        merupakan hari suci Bathara Mahadewa melakukan yoga di berbagai harta benda seperti uang, emas, perak, intan, permata dan sejenisnya
Sesajen                      :        suci, daksina, peras ajuman, panyeneng, sesayut amertasari, canang lengawangi buratwangi, tadah pawitra, reresik
                                               Dihaturkan di Pamyasan Sanggar atau boleh di tempat tidur
Makna                        :        menyadarkan umat Hindu bahwa sumber kekayaan dan kebahagiaan itu ada di dalam diri setiap umat manusia serta mensyukuri segala harta yang telah diterima sebagai anugerah Hyang Widhi

3)      Rabu Kliwon Sinta (Pagerwesi)
Keterangan              :        merupakan hari suci Bhatara Pramestiguru melakukan yoga diiringi oleh Dewata Nawa Sanga untuk kesuburan dan kesejahteraan segenap mahluk dan alam semesta
Sesajen                :       
-           daksina , suci, peras, penyeneng, sesayut pancalingga, penek ajuman dan raka-raka wangi-wangian selengkapnya dihaturkan di Sanggar Kamulan
-          Segehan manca warna sesuai dengan neptu arah mata angin dihaturkan di halaman Sanggar ditujukan kepada Sang Panca Mahabutha
-          Sesayut pageh urip, prayascita, segehan agung 1 tanding ditujukan untuk  manusia
Makna                        :        sesuai dengan runtutannya mulai dari Soma Ribek, Sabuh Mas hingga Pagerwesi diharapkan semua hasil yang telah dicapai tersebut wajib dijaga melalui pengendalian pikiran,perkataan,perbuatan (yoga Samadhi) sehingga bersih dan suci lahir batin guna mempertahankan keselamatan jiwa dan raga umat manusia (pageh urip)


2.      WUKU LANDEP
1)      Sabtu Kliwon Landep ( Tumpek Landep )
Keterangan             :         merupakan hari suci Bhatara Siwa dab Sanghyang Pasupati melakukan yoga semadi
Sesajen                      :        
-          Di sanggar  :  tumpeng putih kuning adanan memakai lauk ayam putih, ikan teri, dan terasi merah serta dilengkapi dengan sedah who (buah-buahan) ditujukan kepada Bhatara Siwa
-          Sesajen ditujukan kepada Sanghyang Pasupati : sesayut pasupati, sesayut jayeng perang, sesayut kusuma yudha, suci, daksina, peras, ajuman, canang wangi, tadah pawitra, reresik. Semua senjata diupacarai dimohonkan ketajaman kepada Sanghyang Pasupati dengan merapalkan mantra Dhanurdhara atau ajian ilmu panah
Makna                        :         mengasah ketajaman batin dan pikiran umat manusia

3.      Wuku Ukir
1)      Minggu Umanis Ukir
Keterangan          :       merupakan hari suci Bhatara Guru melakukan yoga semadhi
Sesajen                :      di sanggar kamulan terdiri dari sesayut pengambean, sedah apon 25 buah, kwangen 8 buah serta bias dilengkapi dengan banten lainnya
Makna                 :      umat Hindu memohon anugerah keselamatan dan kesejahteraan kehadapan Bhatara Guru
                                   Maknanya adalah anugerah ketabahan dan kesabaran yang telah diberikan Tuhan pada hari-hari suci sebelumnya yang telah diasah atau ditajamkan pada saat Tumpek Landep.

4.      Wuku Kulantir
1)      Selasa Kliwon Kulantir
Keterangan          :      merupakan hari suci dimana Bhatara Mahadewa melakukan yoga semadhi
Sesajen                :      nasi kuning sapangkon memakai lauk ayam putih siungan betutu, sedah who 22 buah dan sedah apon seperlunya dihaturkan di Sanggar
Makna                 :      menciptakan ketahanan diri sesuai dengan makan “kulantir” yaitu pertahanan diri

5.      Wuku Wariga
1)      SabtuKliwon Wariga ( Tumpek Wariga/Tumpek panguduh/Tumpek Bubuh)
Keterangan          :      merupakan hari suci untuk memuja Sanghyang Sangkara sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan
Sesajen                :     
-          peras, tulung, sesayut, tumpeng, bubur, tumpeng agung, lauk daging babi/itik disertai raka-raka, penyeneng, dan tetebus ditujukan kepada Sang Hyang Sangkara
-          sesayut cakragni dan sesayut pangadang hati ditujukan kepada manusia
Makna                 :      memohon anugerah kepada Sanghyang Sangkara agar memberikan kesuburan kepada tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan dapat berbunga,berbuah,berdaun lebat untuk dijadikan sumber kehidupan bagi manusia
                                   
6.      Wuku Warigadean
1)      Senin Pahing Warigadean
Keterangan          :       merupakan hari suci dimana Bhatara Brahma melakukan yoga
Sesajen                :      sedah woh dan perlengkapannya serta bunga wangi-wangian dihaturkan di merajan
Makna                 :      mensyukuri anugrah Tuhan yang telah memberikan penerangan luarbiasa kepada umat manusia atau memohon sinar suci Hyang Widhi sebagai penerangan ketika kita mendalami hakikat diri sendiri terutama hati kita manakala sedang dalam kegelapan

7.      Wuku Sungsang
1)      Kamis Wage Sungsang ( Sugihan Jawa) 
Keterangan          :      merupakan hari turunnya para dewa dan roh leluhur ke dunia membesarkan hati umat manusia sambil menikmati persembahan hingga hari raya Galungan tiba
            Sesajen                :       parerebuan, pangraratan, pangresikan dan berbagai bunga harum
            Makna                 :       sebagai hari penyucian bhuwana agung

2)                            Jumat Kliwon Sungsang ( Sugihan Bali )
Keterangan          :      sebagai hari baik bagi umat manusia untuk menyucikan lahir bathin (bhuwana alit)
Sesajen                :      canang wangi-wangian
Makna                 :      penyucian bhuwana alit

Tidak ada komentar:

Posting Komentar